Rijkssubsidie Amsterdam Museum en Frans Hals Museum toegekend

Steun voor uniek meerjarige samenwerkingstraject Gezichten van Noord-Holland

 

Het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum zijn trots en opgetogen te melden dat hun unieke meerjarige samenwerkingstraject Gezichten van Noord-Holland steun krijgt van het Rijk.

Een vierjarige projectsubsidie biedt de mogelijkheid om vanaf 2021 expertise te bundelen en samen te werken met kunstenaars en bewoners uit Noord-Holland. In het samenwerkingsproject Gezichten van Noord-Holland worden historische portretten gekoppeld aan hedendaagse ‘selfies’ en worden nieuwe (groeps)portretten gerealiseerd in een spannende connectie met historische portretten uit hun vaste collecties. Op deze manier willen de musea het heden en het verleden actief met elkaar verbinden en een nieuwe lagen aan de geschiedenis van de regio toevoegen. Gezichten van Noord-Holland zal bestaan uit lokale projecten en onder andere resulteren in een duo-tentoonstelling in beide musea in 2024.

De samenwerking werd door de provincie Noord-Holland genomineerd voor de nieuwe regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) die per provincie één museale instelling of project vier jaar ondersteunt met €250.000 per jaar. Vandaag werd bekend gemaakt dat, na een positieve beoordeling door de Raad voor Cultuur, deze zogenaamde ‘BIS-subsidie’ officieel gehonoreerd is. De subsidie van het Rjjk kan niet worden geïnvesteerd in de reguliere exploitatie van de musea maar wordt toegekend voor een uniek traject waarin de collecties op een andersoortige manier worden geactiveerd en ontsloten.

Oude en nieuwe groepsportretten
Een belangrijk deel van de collecties van beide musea bestaat uit 17e -eeuwse (groeps)portretten. Die historische portretten vertellen slechts een gedeeltelijke geschiedenis. Doorgaans de geschiedenis van degenen die welgesteld en invloedrijk waren. Portretten werden immers gebruikt om macht, belangrijkheid, deugd, schoonheid, smaak, geleerdheid of rijkdom van een bepaalde klasse te illustreren.
Die eenzijdige geschiedenis gaan het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum in het samenwerkings-programma Gezichten van Noord-Holland aanvullen met de verhalen en portretten van de huidige inwoners van Amsterdam, Haarlem en andere gemeenten in Noord-Holland. Hiermee voegen de musea een nieuwe laag aan de eeuwenoude geschiedenis toe. Een laag die wordt gekenmerkt door een brede representatie van sociale klassen, leeftijden, genders en culturele achtergronden en ontstaat vanuit een dialoog met de deelnemers.

Vierjarig samenwerkingsprogramma
Het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum betrekken de komende vier jaar verschillende gemeenschappen bij het programma Gezichten van Noord-Holland en zoeken samenwerking met diverse andere Noord-Hollandse musea, buurthuizen, zorginstellingen en scholen -instellingen die zich kunnen aanmelden als samenwerkingspartner. De musea nodigen de samenwerkingspartners uit zelf actief op zoek te gaan naar gemeenschappen die niet altijd onmiddellijk en dominant zichtbaar zijn in de musea. Daarbij gaan kunstenaars in co-creatie met deelnemers kijken naar de groepsportretten die traditiegetrouw relevant zijn voor de geschiedenis van de betreffende plaats. De kunstenaars en deelnemers reflecteren hierop en maken een nieuw (groeps)portret. Middels het aanbieden van een gratis online cursus portretfotografie en een mobiel fotohokje, waarin mensen (groeps)foto’s kunnen maken proberen de musea zo veel mogelijk mensen in de hele provincie te bereiken en de drempel te verlagen om mee te doen. Ook wordt een conferentie georganiseerd waarin kennis gedeeld wordt met collega’s uit de museale sector.

Een transhistorische duotentoonstelling
Het programma wordt in 2024 afgerond met een transhistorische dubbeltentoonstelling in het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum. In dit tweeluik worden historische schilderijen getoond in dialoog met de nieuwe portretten die sinds 2021 door de deelnemende gemeenschappen en artists in residence zijn geproduceerd. Schutters- en regentenstukken van onder andere Govert Flinck en Frans Hals, nieuwe groepselfies uit diverse Noord-Hollandse steden en intieme portretten van onder meer Johannes Verspronck en de bijdragen van de artists in residence, gaan er een levendig gesprek met elkaar aan.

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief